Avís legal

La titularitat d’aquest lloc web, , (d’ara endavant Lloc web) l’ostenta: VIRAL IMATGE I COMUNICACIO SL, proveïda de NIF: B55229033 domiciliada en: CARRER SANTA EUGÈNIA, 25 BAIXOS A – (Girona) – [Girona], no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en la pàgina.

 

Amb els límits establerts en la llei, VIRAL IMATGE I COMUNICACIO SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

 

Els continguts i informació no vinculen a VIRAL IMATGE I COMUNICACIO SL ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. La pàgina d’Internet pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que no podem controlar. Per tant, VIRAL IMATGE I COMUNICACIO SL no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de VIRAL IMATGE I COMUNICACIO SL o els seus llicenciadors.

 

Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de VIRAL IMATGE I COMUNICACIO SL Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que VIRAL IMATGE I COMUNICACIO SL ofereix a través del website deurà? proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de VIRAL IMATGE I COMUNICACIO SL amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per a informar-lo de les millores del lloc web. Així mateix, l’informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant email a cristina@viralcomunicacio.cat o en l’adreça CARRER SANTA EUGÈNIA, 25 BAIXOS A – (Girona) – [Girona] .